เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังการเสวนา

เรื่อง "ผู้หญิงชนะหนี้"

 

Photobucket

        โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการบริหารจัดการด้านการเงินและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการเกิดหนี้  รวมทั้งการบริหารจัดการหนี้ แลในงานได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้

�ัมม�ั��า

  ภิกษุณีธัมมนันทา

(รศ.ดร.ฉัตรสุมาลย์  กบิลสิงห์)

วัดทรงธรรมกัลยาณี จังหวัดนครปฐม

ธรรมะบรรยายในหัวข้อ "ธรรมะเพื่อการชนะใจ"

 

ม��า�ี �ั��ิสุ�,รั��า ��า�ิ�ร�,ห�ี�สิ�,ห�ี��ั�ร��ร�ิ�

คุณโจ  มณฑานี  ตันติสุข

นักเขียนและพิธีกรชื่อดัง

เสวนาในหัวข้อ  "ความรู้เพื่อการชนะหนี้"

  

Photobucket

 

 

Comment

Comment:

Tweet

nice.

#6 By Proposal Dissertation (110.38.48.143) on 2011-10-11 16:55

The blog is quite amazing and wonderful and will help the students to understand the real and correct meaning of the structure, beautiful work.

#5 By Thesis Proposal (116.71.34.173) on 2011-06-15 18:18

Your blog is really helps for my search and i really like it.. Thanks a lot..:)

#4 By BBA Dissertation Proposal (119.155.78.176) on 2011-05-27 14:31

it's good to see this information in your post, i was looking the same but there was not any proper resource, thanx now i have the link which i was looking for my research.

#3 By Dissertation Writing (119.155.39.77) on 2011-02-06 00:31

ป้ายโฆษณาขอให้เน้นเบอร์โทร.ตัวใหญ่ๆ ค่ะ

#2 By เยาวภา (115.87.176.83) on 2010-10-02 09:55

I have been visiting various blogs for my Dissertation writing
research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information....... Regards

#1 By Dissertation writing (119.157.186.193) on 2010-09-29 15:00