1.Clip การอภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ
 
 
 
 
ส.ส.ดร.รัชดา ธนาดิเรก ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เมื่อวันที่ 24 พฤสจิกายน 2553 ที่ผ่านมา
 
หรือสามารถรับชมผ่านทาง
http://www.youtube.com/watch?v=pTrBha2mUlE 
 
 
 
 
2.Clip สัมภาษณ์เรื่อง ปัญหาหนี้ข้าราชการ ทางทีวีไทย
 
 
ตอนที่ 1

 
 
สัมภาษณ์ส.ส.ดร.รัชดา ธนาดิเรก เรื่องปัญหาหนี้ข้าราชการ ในรายการชั่วโมงทำกิน ทางทีวีไทย  ออกอากาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ ผ่านมา
 
 
 
ตอนที่ 2
 

 
หรือสามารถรับชมผ่านทาง
 
ตอนที่ 1  http://www.youtube.com/watch?v=u6kTkA52xL8
 
ตอนที่ 2  http://www.youtube.com/watch?v=TtuxmGbEuQs
 

 

Comment

Comment:

Tweet