"สองมาตรฐานกับความรัก"

posted on 17 Feb 2011 10:08 by rachada-dp in outdoor
 
Photobucket
 
Photobucket

เมื่อความรักยังต้องเผชิญปัญหาสองมาตรฐาน  นับประสาอะไรกับเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์  หากเราอยากลดทอนสภาวะสองมาตรฐานในสังคม  เราน่าจะมาเริ่มต้นที่ตัวเอง....


สองมาตรฐานเป็นคำพูดยอดฮิตของคนไทยทุกวันนี้ และมักถูกหยิบยกมาใช้บ่อยครั้งในการพูดถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับคนกลุ่มหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคนอีกกลุ่มหนึ่งโดยมีสภาพเศรษฐกิจเป็นเส้นแบ่ง  แต่บางครั้งความรักและเพศก็เป็นเส้นแบ่งได้เช่นกัน  สิทธิที่จะรักเป็นสิทธิของคนทุกคน ตราบใดที่ไม่นำไปสู่พฤติกรรมที่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น

 

Photobucket

 

อย่างไรก็ตามสังคมก็ไม่ได้ให้สิทธินี้เท่ากันกับคนทุกคน  ถ้าเป็นหญิงรักชาย-ชายรักหญิง กฎหมายให้สิทธิจดทะเบียนเป็นสามีภรรยา ซึ่งจะมีผลอื่นๆทางกฎหมายเกิดขึ้นตามมาในฐานะเป็นบุคคลเดียวกัน เช่น การรับบุตรบุญธรรม การลดหย่อนภาษี สิทธิในทรัพย์สิน ประกันสังคม  และมรดก  แต่หากเป็นความรักระหว่างหญิงรักหญิง-ชายรักชาย กฎหมายไทยไม่ได้ให้สิทธิในการจดทะเบียนสมรส  มีผลให้สิทธิอื่นๆไม่เกิดขึ้น

 

การรักเพศเดียวกันผิดตรงไหน ในเมื่อเพศไหนก็เป็นคน เป็นคนไทย และคนทุกคนมีสิทธิและศักดิศรีความเป็นมนุษย์เท่ากัน  แต่ด้วยเหตุใดความรัก(ซึ่งเป็นสิ่งสวยงาม) ต่อคนเพศเดียวกันทำให้สิทธิในการจดทะเบียนสมรสถูกจำกัดไป  เมื่อกฎหมายให้สิทธิประชาชนในการแสดงออกทางการเมือง(ที่บางทีก็ไปละเมิดสิทธิคนอื่น) ทำไมเราถึงไม่ให้สิทธิคู่รักเพศเดียวกันในการแสดงออกความรักความผูกพันธ์ให้มีผลทางกฏหมายบ้าง (ซึ่งไม่ได้ละเมิดสิทธิใคร)

 

Photobucket

 

ขณะนี้มีหลายประเทศที่ยอมรับการจดทะเบียนสมรส เช่น เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม แคนนาดา สวีเดน แอฟริกาใต้ และ อเมริกาในบางรัฐเช่น ไอโอว่า แมสซาชูเซส นิวแฮมเชียร์ เวอร์มอนต์ และก็มีอีกหลายประเทศที่แม้ยังไม่ได้ให้มีการจดทะเบียนสมรส แต่ก็ยืดหยุ่นในการดำเนินการเพื่อให้สิทธิในเรื่องการลดหย่อนภาษี  การรับบุตรบุญธรรม ประกันสังคม เช่น ออสเตรเลีย เดนมาร์ค และ สหราชอาณาจักร

 

ภายใต้เสียงเรียกร้อง เสียงต่อต้านก็เป็นเรื่องที่ต้องรับฟัง  ทัศนคติ ศรัทธา และระดับการยอมรับในเรื่องต่างๆของคนในแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน  บางประเทศแม้จะเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่ถ้าคนในสังคมไม่เข้าใจหรือตระหนักถึงคุณค่าของความเสมอภาคเท่าเทียมและศักดิศรีความเป็นมนุษย์  กฎหมายอาจไม่ใช่เครื่องมือที่สามารถสร้างการยอมรับความรักระหว่างหญิงรักหญิง-ชายรักชาย   อย่างแอฟริกาใต้ แม้จะให้จดทะเบียนสมรสได้ แต่ยังมีการข่มขืนและทำร้ายร่างกายผู้หญิงที่รักผู้หญิงด้วยกันอยู่บ่อยครั้ง  และในบางประเทศที่เห็นว่าการรักเพศเดียวกันเป็นการขัดต่อหลักศาสนาหรือวัฒนธรรม กฎหมายก็อาจถูกใช้เป็นตัวตอกย้ำความไม่เป็นธรรม (ตามหลักประชาธิปไตย) โดยการลงโทษในลักษณะต่างๆ เช่น  อูกันดา(อาจติดคุกตลอดชีวิต)  อิหร่าน (ผู้ชายประหารชีวิต ผู้หญิงถูกเฆี่ยน) ซิมบับเว่ (ผู้ชายถูกปรับหรือติดคุก) เลบานอน (ติดคุก) 

 


Photobucket

 

เมื่อความรักยังต้องเผชิญปัญหาสองมาตรฐาน  นับประสาอะไรกับเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์  หากเราอยากลดทอนสภาวะสองมาตรฐานในสังคม  เราน่าจะมาเริ่มต้นที่ตัวเองด้วยการ พิจารณาว่าตัวเรามีกี่มาตรฐาน  ใช้เรื่องความรักเป็นบททดสอบ “การจดทะเบียนสมรสเป็นสิทธิของฉัน แต่รักแบบเธอสิทธินั้นไม่มี?” ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอย่างไร ควรให้เป็นไปแบบมีเหตุและผล และลองฟังคำตอบของคนอื่นบ้างเผื่ออาจมีที่เห็นต่าง  อย่าด่วนสรุปว่าเป็นผู้มีมาตรฐานเดียวเพราะคิดเหมือนกับคนอื่นที่บังเอิญอยู่ในกะลาใบเดียวกัน

 

ขอขอบคุณ


Photobucket

คอลัมน์Lifestyle » Health Me » ใจ

http://www.posttoday.com/lifestyle/health-me/ใจ/75011/สองมาตรฐานกับความรัก


Comment

Comment:

Tweet

มาตรฐานความรักคืออะไรครับ

#4 By pk (182.52.208.241) on 2011-02-28 23:03

ความรักคือสิ่งสวยงามเสมอครับ

#3 By pk (182.52.210.193) on 2011-02-22 03:02

สุดยอดเลยค่ะท่าน

#2 By โอ๋ (118.172.53.191) on 2011-02-17 23:32

รักประเทศไทนผิดตรงไหน?

#1 By ทอม on 2011-02-17 20:11