ชี้แจงในฐานะกรรมาธิการฯ JBC ไทย-กัมพูชา

 

ส่วนหนึ่งของเขตแดนไทย-กัมพูชาบริเวณ 195 ก.ม.ของเทือกเขาดงรักแบ่งกันเรียบร้อยแล้วเมื่อร้อยกว่าปีก่อนโดยใช้เส้นสันปันน้ำ  แต่เราเถียงกันอยู่เพราะชี้กันคนละเส้น ใช้แผนที่คนละฉบับ      ถ้าให้ดีทำการสำรวจบนพื้นที่จริงดีไหม  ภูมิประเทศจริงคือของแท้และแน่นอน กัมพูชาจะได้รู้ว่าเขาเข้าใจผิด


         - สันปันน้ำอาจมีความคมชัดมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหากอยู่ชิดขอบหน้าผา เช่น บริเวณที่ตั้งปราสาทพระวิหาร ในขณะ เดียวกันสันปันน้ำก็อาจอยู่บริเวณสันเขา และก็เป็นไปได้ที่จะเป็นสันปันน้ำแบบกว้างหากอยู่บนพื้นที่ราบซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ถ้าอยากรู้ว่าอยู่ตรงไหนต้องสำรวจ


         - เป็นความเข้าใจผิดที่เชื่อว่าในส่วน 195 ก.ม.ของเทือกเขาดงรักเป็นหน้าผาเสียทั้งหมด  หน้าผาเป็นเพียงส่วนหนึ่งมีความยาวประมาณ 50 ก.ม. ส่วนที่เป็นพื้นราบก็มีเช่นบริเวณช่องสะงำ เขาสัตตะโสมถึงช่องโพย เป็นต้น

 
 
 

 

 

 

ใครบ้างใช้  MoU43

 

 

 

ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=9flNXxTW_yQ

 

ขอขอบคุณ

www.youtube.com

 

Comment

Comment:

Tweet