จากวันนั้น...ถึงวันนี้

posted on 05 Sep 2011 13:33 by rachada-dp in outdoor
 
 
เขียนเมื่อ 27 สิงหาคม 2554
 
 
ภายหลังการปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จนถึงวันนี้ก็เกือบหนึ่งเดือน  รัฐบาลได้แถลงนโยบายการบริหารประเทศเสร็จเป็นที่เรียบร้อย  เท่ากับว่ารัฐบาลมีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศนับจากนี้เป็นต้นไป 
 
 
 
สำหรับฝ่ายนิติบัญญัติ หลังจากใช้เวลาอยู่สองสัปดาห์ก่อนที่จะตกลงกันได้ถึงเวลาการเริ่มประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร  วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554   สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ชุดที่ 24 ก็จะได้เริ่มการทำงานในสภากันเสียที  แต่ก็ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าจะเป็นการเริ่มทำงานอย่างเต็มสูบ เพราะยังเหลือในส่วนของกรรมาธิการที่ยังตกลงกันไม่ได้ว่าแต่ละพรรคจะได้ตำแหน่งประธานพรรคละกี่คน  และจะได้เป็นประธานคณะใดกันบ้าง
 
 
บทบาทกรรมาธิการนั้นสำคัญมาก ถือเป็นงานสำคัญในการตรวจสอบการทำงานของแต่ละกระทรวงและรัฐบาล  กรรมาธิการมี 35 คณะ เสมือนกับเป็นกระทรวงในสภา  โดยมีอำนาจเชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่พิจารณามาให้ข้อมูล แม้กระทั่งรัฐมนตรี เมื่อถูกเชิญก็จำเป็นต้องมา นอกเสียจากติดราชการ แต่ก็ต้องทำหนังสือชี้แจง  
 
 
แม้ว่างานในสภายังไม่ได้เริ่มอย่างเต็มที่   ส.ส.แต่ละคน   ต่างก็ได้ทำงานในพื้นที่ของตนเองเต็มสูบกันแล้ว  .....  ก็เลยมีรูปภาพสิ่งที่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมามาฝาก ....แค่อยากให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทของนักการเมืองทั้งในและนอกสภา  :)
 
 
Photobucket
 
 

Comment

Comment:

Tweet