นำคลิปการอภิปรายเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 มาฝากกันค่ะ
 
 
 
 
ส.ส.ดร.รัชดา ธนาดิเรก อภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
กรณีปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากอุทกภัย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554
 
 
 
ขอขอบคุณ

www.youtube.com
 
 

Comment

Comment:

Tweet