นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557
 
 
 
 
 
 
 
อภิปรายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม...วันเสาร์ก็เกิดเหตุระเบิด
เห็นใจชาวใต้มาก
 
 
 
ขอบคุณ : www.youtube.com

Comment

Comment:

Tweet