อภิปรายรัฐธรรมนูญวาระสอง มาตรา 291/13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อภิปรายรัฐธรรมนูญวาระสอง มาตรา 291/13 กรรมาธิการเสียงข้างมากจะให้ร่างรัฐธรรมนูญที่เขียนเสร็จไม่ต้องผ่านเข้าสภา ไม่ให้มีการอภิปรายอีก ให้ตรงไปที่การออกเสียงประชามติเลย...เราเห็นต่าง เห็นว่าควรให้สภาได้พิจารณา อย่างน้อยสุดก็จะได้มีการอภิปรายให้ประชาชนได้ฟังมุมมองหลายๆด้าน
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณ
www.youtube.com
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet