Photobucket
 
โครงการ "วายร้าย HPVกับเพศสัมพันธ์"
 

องค์การอนามัยโลกประมาณการณ์ว่า ในปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่า 2 ล้านคนที่ป่วยเป็นมะเร็งปากมดลูก ในแต่ละวันจะมีผู้หญิงเกือบ 3,000 รายทั่วโลกที่เสียชีวิต ในประเทศไทย มีการตรวจพบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่ในแต่ละปีประมาณ 6,500-7,000 คน และในจำนวนนี้ประมาณครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิต จากโรคนี้โดยเฉลี่ย 7 รายต่อวัน

มะเร็งปากมดลูก มีสาเหตุหลักจากไวรัสชนิดที่เรียกว่า Human  Papilloma Virus  (HPV)   เป็นไวรัสที่พบได้ทั่วไป ซึ่งอาจทำให้เกิดการติดเชื้อทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย  เชื้อ HPV นี้มีมากมายมากกว่า 100 ชนิดที่อาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณต่างๆ ของร่างกาย บางชนิดไม่ค่อยเป็นอันตราย เช่น ชนิดที่ทำให้เกิดหูดที่มือและเท้า  แต่บางชนิดเช่น genital HPV  ทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณอวัยวะเพศจนนำไปสู่มะเร็งปากมดลูก เซลล์ผิดปกติของปากมดลูก และหูดที่อวัยวะเพศทั้งชายและหญิง โดยผ่านทางการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งมีโอกาสได้รับเชื้อแม้จะสวมถุงยางอนามัยหรือไม่มีการสอดใส่อวัยวะเพศก็ตาม เนื่องจากผู้ที่มีเชื้อ HPV จะไม่แสดงอาการใดๆ จึงอาจมีการแพร่เชื้อโดยที่เจ้าตัวเองไม่ทราบ  ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ประชาชนควรรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ “วายร้าย HPV”  เพื่อช่วยป้องกันโรคเหล่านี้


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับเชื้อไวรัส HPV และแนวทางการป้องกัน

2.เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยร้ายจากเชื้อไวรัส HPV และตัดสินใจให้ดีก่อนมีเพศสัมพันธ์ 

3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการนำความรู้ไปบอกต่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้


ลักษณะโครงการ

โครงการนี้ไม่ได้เน้นการบรรยายให้ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่เน้นการนำความรู้ไปบอกต่อโดยเผยแพร่ผ่านสื่อIT ต่างๆ ดังนี้

-รูปแบบของe-magazineหนังสือพิมพ์ ห่วงใยสุขภาพคนไทย “สถานีอนามัย” ผ่านทาง www.rachada.in.th 

Photobucket

 สนใจอ่าน e-Book หรือ download หนังสือฉบับนี้ คลิ๊กที่นี่

 

 

-จัดทำ Blog  Http://hpvalerts.blogspot.com เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชื้อไวรัส HPV และเรียนรู้วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรค 


โครงการในระยะต่อไป จะเป็นในรูปแบบละครเพื่อการศึกษา  “Creative Drama” โดยนำความรู้เกี่ยวกับHPV กับเพศสัมพันธ์ มาถ่ายทอดด้วยการแสดงละคร หมุนเวียนไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักภัยร้ายของ HPV และการตัดสินใจก่อนมีเพศสัมพันธ์


 
 
ภาพกิจกรรม
 
 
Photobucket
 
 
 ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา  และ ดร.วรพรรณ  เรืองผกา

 
Photobucket
 
บรรยายโดย ผศ.พญ.สุวนิตย์ ธีระศักดิ์วิชยา 
 
อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

หัวหน้าสถานวิทยามะเร็งศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 
Photobucket
 
 
 
Photobucket
 
 
 
Photobucket
 
 
 
 
1.สามารถ download  e-Book หนังสือพิมพ์ "สถานีอนามัย" ได้ที่ http://www.rachada.in.th 
 
2.ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเชื้อไวรัส HPV และเรียนรู้วิธีดูแลตัวเองให้ห่างไกลโรค ได้ที่  http://hpvalerts.blogspot.com 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

สู้ต่อไป
ไม่ดราม่า
สอง ฮ่าๆๆ
big smile open-mounthed smile confused smile Hot! Hot! Hot!

#1 By Nirankas on 2012-06-07 17:50