โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม
 

Photobucket
 
 
 
 
 
 
งานนี้ต้องขอบคุณสถาบันมะเร็งแห่งชาติ, บริษัท ELCA (ประเทศไทย)จำกัด และคุณหรีด รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ที่ประสานงานให้  ในงานมีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมสำหรับกลุ่มเสี่ยง....ฟรี โดยรถ Mobile Digital Mammography
ตรวจสุขภาพเบื้องต้นฟรี และให้คำปรึกษาการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
ไปชมภาพบรรยากาศกัน....
 

 
 
Photobucket
 
คนที่1. คุณอิ๊ป (ยุภาพักต์ วัชราภัย) Breast Cancer Awareness Ambassadors
คนที่ 2.คุณอัมพรพิมพ์ วัชราภัย    กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จำกัด
คนที่3.คุณปุ้ย พิมลวรรณ พิธีกรจากรายการผู้หญิงถึงผู้หญิง
และคนที่ 4 คุณหรีด รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ Breast Cancer Awareness Ambassadors
 
 
 
 
Photobucket
 
พี่ๆเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด เขตบางพลัด
 
 
 
 
 
Photobucket
 
Photobucket
 
 
เครื่องตรวจมะเร็งเต้านม ภายใน Mobile Digital Mammography ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
 
 
 
 
 
Photobucket
 
 
การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเพื่อรับการตรวจ Digital Mammography

 
 
 
Photobucket
 
 
Photobucket
 
 
 คุณหรีด รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ Breast Cancer Awareness Ambassadors
กำลังแนะนำขั้นตอนการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ เมื่อพบความผิดปกติก็รีบไปพบแพทย์
 
 
 
Photobucket
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet