กิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

Photobucket
 
ภาคีเครือข่ายสตรี และองค์กรผู้หญิงภาคประชาชน กว่า 40 องค์กร จัดกิจกรรมรณรงค์
ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี พร้อมข้อเสนอถึงนายกรัฐมนตรีให้เป็นวาระแห่งชาติ
ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน เดินรณรงค์จากบริเวณสวนรถไฟ
มายังหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเนื่องในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
เป็นเดือนแห่งการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
 
 
 
Photobucket
 
 
กิจกรรมเสวนา เรื่อง "เรา..ผู้หญิงไม่ยอมเป็นเหยื่อ"
ท่านที่ 1 ผู้ชายหนึ่งเดียวคือ พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์  ผู้อำนวยการ พดส.ตร. 
ถัดมาท่านที่ 2 คือ พ.ญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 
 ท่านที่ 3 ผู้ดำเนินรายการ คือ  ดร.สุธาดา เมฆรุ่งเรืองกุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเนชั่น
และท่านสุดท้าย คือ คุณธนวดี ท่าจีน ผู้ำอำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง
 
 
 
Photobucket
 
 
 
Photobucket
 
 
เปิดโอกาสให้ซักถามและเสนอแนะ
 
 
 
Photobucket
 
 
ภาคีเครือข่ายสตรีและองค์กรผู้หญิงภาคประชาชน
ฝากข้อเสนอถึงนายกรัฐมนตรีให้เป็นวาระแห่งชาติ 
 
 
Photobucket
 
 
 คุณธนวดี ท่าจีน ผู้ำอำนวยการมูลนิธิเพื่อนหญิง 
มอบเสื้อเป็นของที่ระลึก
 

 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

#2 By สติ๊กเกอร์ไลน์ (183.89.83.82|183.89.83.82) on 2014-11-28 11:10