กระทู้ถามสดนายกรัฐมนตรี
เรื่อง ความตั้งใจของรัฐบาลในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ World Expo 2020
 
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณ
www.youtube.com
 

Comment

Comment:

Tweet