���������������������������������������������������������

 
ส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ "แผนการเงินของนักการเมือง"  
 ในรายการ Wealthy DIY ดำเนินรายการโดยคุณกาญจนา หงษ์ทอง 
 ออกอากาศทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวี   เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณ www.youtube.com